Preloader image
İÇİNDEKİLER

Falih Rıfkı Atay

taymis kıyıları 1934

Falih Rıfkı Atay

,,,

Gezi

 

Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya (1930)
Denizaşırı (Brezilya, 1931)
Yeni Rusya (1931)
Moskova-Roma (1932)
Bizim Akdeniz (1934)
Taymis Kıyıları (1934)
Tuna Kıyıları (1938)
Hind (1944)
Yolcu Defteri (1946)
Gezerek Gördüklerim (Gezi kitaplarından seçmeler, 1970)

 

Anı

 

Ateş ve Güneş (1918)
Zeytindağı (1932)
Atatürk’ün Bana Anlattıkları (1955)
Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri (1955)
Çankaya (M. Kemal’in hatıralara dayanan hayatı,1961)
Batış Yılları (1963)
Atatürk’ün Hatıraları: 1914-1919 (1965)
Atatürk Ne İdi? (1968)

 

Fıkra

 

Eski Saat (1933)
Niçin Kurtulmamak (1953)
Çile (1955)
İnanç (1965)
Kurtuluş (1966)
Pazar Konuşmaları (1966)
Bayrak (1970)

 

İnceleme

 

Başveren İnkılâpçı Ali Suavi (1954)
Babanız Atatürk (1955)
Atatürkçülük Nedir? (1966)

 

Roman

 

Roman (1932)

EDE YAYIMCILIK

bilgi@edekitap.com

Bizler hikaye anlatıcılarıyız. Bu bizim genlerimizde var. Görkemli öykü anlatımı ilgi çeker, yaşam tarzlarını tanıtır ve ortak ruh yaratır. Binlerce yıldır birike gelen öykülerimizi, yaygın iletişim alanları için yeniden tasarlarız. Özüne uygun geliştirir, etkileyenleri göz önünde bulundurarak güncelleriz. Biz, EDE’yiz. Değer üretiriz.

Okur Görüşlerine Açık Sayfa

Yorumlayınız