Preloader image
İÇİNDEKİLER
Title Image

TÜRK YAZARLARI

musa cevat şakir

Cevat Şakir Kabaağaçlı

Cevat Şakir Kabaağaçlı, günce 13 Ekim 1973, Cumartesiyi gösterirken, Türk yazınına yirmiye yakın deneme, öykü ve roman betiği kalıt bırakarak, daha da önemlisi okuyan yüreklerde iz bırakarak sonsuzluk acununa yelken açmış.

göç zamanı

Bahaeddin Özkişi

Öyküleri ve romanlarıyla bilinen Bahaeddin Özkişi, yapıtlarında, öne çıkarmak istediği gerçekliği kurguladı. Toplumu ve onu oluşturan bireyleri etkileyen, kendiliğindenmiş gibi görünen kasıtlı dokunuşları öne çıkardı.

Dursun Kuveloğlu

Son dönem Türk yazarlarından Dursun Kuveloğlu, yakın geçmiş içerikli romanlarıyla okuyucuyla buluşuyor. Taşıdığı kimlikle, bulunduğu yerin derin ve sağlam uygarlık temellerini, yapıtlarına, bir kilit taşı göreviyle yerleştiriyor. Yaşamı değerli kılan törenin izleri ve insan olmanın gerektirdiği Türkçe davranış yapıları, Kuveloğlu'nun romanlarında öne çıkıyor ve neredeyse ana

Türk yazarları

Tirkiş Cumageldi

Tirkiş Cumageldi, Sovyet döneminde doğan ve Türkmen Türkleri hakkında yapıtlar veren, çok yönlü bir sanatçıdır. Türkiye’de daha çok Kara Yıldırım romanıyla bilinen yazar, aynı zamanda oyun yazarı ve gazetecidir. Türkmenistan Türk yazınının temel taşlarındandır.

Yenileri Yükleniyor...
EDE FYRPODT Ltd. Şti. www.edefilm.com