Title Image

TÜRK YAZARLARI

Türk yazarları

Tölögön Kasımbekov

Kırgız Türklerinin Turgut Özakman'ı diyebileceğimiz Tölögön Kasımbekov, yazdığı romanlarla yakın geçmişe ışık tutuyor. 19. yüzyıl ortalarından beri yaşanılan işgal, istila,

Kırgız Türkleri

Tügölbay Sıdıkbekov

Tügölbay Sıdıkbekov, “Manas” destanın araştırılmasına ve yayınlanmasına büyük katkıda bulunmuştur. Orhun Enesay zamanındaki Türklerin hayatını anlatan “Kok Asaba” romanı

İran Türkleri

Leyla Novrozi

İran’da yaşayan genç kuşak aydınlardan Leyla Novruzi, bulunduğu coğrafyadaki yazıcılar hakkında, bilgilendirici bir yazı dizisi kaleme aldı.

Türk yazarları

Tirkiş Cumageldi

Tirkiş Cumageldi, Sovyet döneminde doğan ve Türkmen Türkleri hakkında yapıtlar veren, çok yönlü bir sanatçıdır. Türkiye’de daha çok Kara Yıldırım

Şevket Bulut

Öykülerinde, dünyaya gözlerini açtığı Kilis ve yaşama gözlerini yumduğu Kahramanmaraş çevresiyle insanları geniş yer tutar. Denilebilir ki, Şevket Bulut için

Dursun Kuveloğlu

Son dönem Türk yazarlarından Dursun Kuveloğlu, yakın geçmiş içerikli romanlarıyla okuyucuyla buluşuyor. Taşıdığı kimlikle, bulunduğu yerin derin ve sağlam uygarlık

TÜRK YAZARLARI

Cengiz Törökul Aytmatov

Cengiz Törökul Aytmatov, Türkiye dışındaki Türk aydınları içerisinde en bilinen ve yapıtları en çok okunulan yazar. Öyküleri ve romanlarından uyarlanan

türk yazarları

Mukay Elebayev

Yazar, şair, çevirmen Mukay Elebayev, 1906’de Issık-Göl bölgesindeki Çon-Taş köyünde dünyaya gelmiştir. Çon-Taş Cengiz Aytmatov'un da doğduğu yerdir.

İran Türkleri

Samet Behrengi

Genç yaşında, Aras çayında, çözülemeyen şüpheli bir ölümle aramızdan ayrılan Behrengi, kısacık ömrüne pek çok yapıt sığdıran, Tebrizli bir aydın.

Davut gaffarzadegan

Büyüklere olduğu kadar küçük okuyuculara yönelik yapıtları olan Davut Gaffarzadegan, İran'ın Türk kenti Erdebil doğumlu.