Preloader image
İÇİNDEKİLER
Title Image

ÇÖL DESTANI Tag

talih Rıfkı atay

Zeytindağı: Saltanatın Son Yılları

"Biz, şimdi kırkına yaklaşanlar, Osmanlı imparatorlu­ ğunun son gençleriyiz. 1914' de üç, beş, yedi yaşında bulu­ nan çocuklar, bugün yeni Türkiye'nin gençleri olmuşlardır ve hatırlarında imparatorluktan hiçbir iz kalmamıştı. işte onlara, saltanatın, Suriye' de, Filistin ve Hicaz' daki son yıl­larını anlatmak istiyorum"

Yenileri Yükleniyor...
EDE FYRPODT Ltd. Şti. www.edefilm.com