Preloader image
İÇİNDEKİLER
Title Image

ANI Tag

Aşkın Adı Rize

Rize’de çaylıkların arasında sessizce yatan, büyük hesap gününü bekleyen ata, dede kabirleri vardır. İnsana bir garip gelir önce bu. Her gün burun buruna, yan yana geçmişinizle birlikte olmak nasıl bir duygudur, anlamakta zorlanırsınız.

talih Rıfkı atay

Zeytindağı: Saltanatın Son Yılları

"Biz, şimdi kırkına yaklaşanlar, Osmanlı imparatorlu­ ğunun son gençleriyiz. 1914' de üç, beş, yedi yaşında bulu­ nan çocuklar, bugün yeni Türkiye'nin gençleri olmuşlardır ve hatırlarında imparatorluktan hiçbir iz kalmamıştı. işte onlara, saltanatın, Suriye' de, Filistin ve Hicaz' daki son yıl­larını anlatmak istiyorum"

Kızımın Gören Gözü Olsun

Gagauzya’da ceviz ağaçlarına, Kabil’de bir kilime bakarken; Prizren’de bir tekkeyi, Gürcistan’da bir kaleyi ziyaret ederken; Sudan’da bir hastane de, güzel gözlü insanları tedavi ederken Ayşe Filiz Avşar’ın içten anlatıları, okura şunu düşündürtüyor: Vardığın her yere vatanım mı dedin?

Yenileri Yükleniyor...
EDE FYRPODT Ltd. Şti. www.edefilm.com