Preloader image
İÇİNDEKİLER
Title Image

Search: asya

korkunç yıllar kırım

Korkunç Yıllar; Kırım İşgali

Akşam üstüydü. Güneşin son ışıkları Han Camilerinin minarelerinden inip harem kulelerini, saray bahçelerini, tepeleri tarayıp batıya çekiliyordu. Tahta bir köprünün korkuluğuna dayanıp bunun kıyısında cenk oyunu oynayan çocukları seyrettim. Onların oyununa bakıp bütün Bahçesaray’ı düşünüyordum.
yaşar nabi nayır

Balkanlar ve Türklük – Yaşar Nabi Nayır

Eskiden içecek suyu bulunmadığı için Bulgarların rağ­bet etmedikleri Deliorman havalisi, Türk köylülerinin kendi emek ve masraflarıyla muntazam su yollarına kavuştuktan ve bu suretle değerlendikten sonra buraya Bulgar köylülerinin akını başlamış ve Türk köylülerinin katlandıkları bu fedakâr­lık kendi felâketlerini hazırlayan âmillerden biri olmuştur.
talih Rıfkı atay

Zeytindağı: Saltanatın Son Yılları

"Biz, şimdi kırkına yaklaşanlar, Osmanlı imparatorlu­ ğunun son gençleriyiz. 1914' de üç, beş, yedi yaşında bulu­ nan çocuklar, bugün yeni Türkiye'nin gençleri olmuşlardır ve hatırlarında imparatorluktan hiçbir iz kalmamıştı. işte onlara, saltanatın, Suriye' de, Filistin ve Hicaz' daki son yıl­larını anlatmak istiyorum"