Preloader image
İÇİNDEKİLER

Şevket Bulut

Türk Halk Öykücülüğünün Özgün Sesi

Şevket Bulut

Türk halk öykücülüğünün önemli temsilcilerinden Şevket Bulut 31 Temmuz 1936, Cuma günü Kilis’te doğdu. İlköğrenimini Kilis Cumhuriyet İlkokulunda, 1951 yılında bitirdi. Orta öğretimini Adana Yapı Enstitüsünde, 1957 yılında tamamladı. 1959 yılında Erzurum Tekniker Okulunu bitirdi ve aynı yıl iş yaşamına başladı.

Sırasıyla Kahramanmaraş Millî Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Bayındırlık Müdürlüğü ve Sivas Bayındırlık müdürlüğü kurumlarında, İnşaat Teknikeri olarak görev yaptı. 1986’da emekliye ayrıldı ve kendi özel inşaat bürosunda çalışmaya başladı.

17 Eylül 1996, Salı günü, Kahramanmaraş’ta yaşama gözlerini yumdu.

 

Önce Şiir

 

Yazın yaşamına şiirle başlayan Şevket Bulut, sonra öyküye yöneldi.
Şiirleri uzun yıllar boyunca Kahramanmaraş ve Kilisteki yerel gazete ve dergilerde yayınlandı. Şiirleri, genelde, uyaklı, hece vezniyle ve dörtlük biçimindedir. Az sayıda serbest tarzda yazılmış olanları da vardır.

Öyküleri Töre, Hareket ve Hisar, Türk Edebiyatı, Milli Kültür, Doğuş Edebiyat gibi dergilerde yayımlandı. Öykülerinin biçim ve biçemi, onun Hisarcılar Akımında anılmasını sağladı.

 

Kilis ve Kahramanmaraş

 

Öykülerini, yaşadığı coğrafyanın yaşamından derleyen Şevket Bulut, yapıtlarında, Türk halkının dertlerine, acılarına, direnme gücüne, töresine, sevinçlerine, inançlarına, gelenek ve göreneklerine, gerçeklikten kopmadan genişçe yer verdi.

Yazarın beslendiği kaynaklar, doğduğu, çocukluğunun geçtiği Kilis ile ömrünün sonuna kadar yaşadığı Kahramanmaraş çevresi ve insanlarıdır.
Bu nedenle olay ağırlıklı Şevket Bulut öykülerinde, özellikle bu iki yöreye ilişkin halk birikiminin tüm baylıklarını görmek olasıdır. Denilebilir ki, Şevket Bulut için Kilis ve Kahramanmaraş, onun yazarlığını tamam eden bir bütünün iki yarısı gibidir.

 

Televizyon Kurmacası

 

Şevket Bulut’un Oynaş adlı öyküsü 1976 yılında, Kuyruğu Kesilen At adlı öyküsü ise Obalar ve Atlar adıyla 1979 yılında, TRT Kurumunca, kısa film biçiminde senaryolaştırılmış ve anılan yıllarda televizyon kurmacası olarak çekilmiş ve Türkiyenin tek yayın kanalında, siyah-beyaz yayınlanmıştır.

Yazar, 1981 yılında Kayseri Sanatçılar Derneğince Yılın Hikayecisi seçilmiştir.

 

Yapıtları:

Gönül Defterim (Şiir)
Öyküler:
Al karısı 1971- (Hareket Yayınları)
Sarı Arabalar 1974- (Hareket Yayınları)
Dilek Çınarı 1975- (Türk Edebiyatı Yayınları)
Kefensiz Ölüler 1984- (Dergah Yayınları)
Sınırdaki Tarla 1996- (Dolunay Yayınları)
Yıkık Minare 1996- (Dolunay Yayınları)
Baharı Göremeyen çocuklar- 1996- (Dolunay Yayınları)
Ölümünden sonra yayınlanan:
Derin Kuyu 2007 – (Dolunay Yayınları)

EDE YAYIMCILIK

bilgi@edekitap.com

Bizler hikaye anlatıcılarıyız. Bu bizim genlerimizde var. Görkemli öykü anlatımı ilgi çeker, yaşam tarzlarını tanıtır ve ortak ruh yaratır. Binlerce yıldır birike gelen öykülerimizi, yaygın iletişim alanları için yeniden tasarlarız. Özüne uygun geliştirir, etkileyenleri göz önünde bulundurarak güncelleriz. Biz, EDE’yiz. Değer üretiriz.

Okur Görüşlerine Açık Sayfa

Yorumlayınız