Preloader image
İÇİNDEKİLER
Title Image

TÜRK DİLİ Tag

Kutadgu Bilig İncelemesi

Kutadgu Bilig bizim için gerçekten sonsuz övünülecek, tükenmez bir iç güç kaynağıdır. Balasagunlu Yusuf’un çalışması bize övünmek hakkını kazandırmıştır. O, Türkçü, Türkçeci, islamcı, ülkücü, devletçi, toplumcu büyük bir filozof, ahlâkçı, şair, tarihçi, yasacı, toplumbilimci, budunbdimci ve urukbilimcidir.

Yenileri Yükleniyor...
EDE FYRPODT Ltd. Şti. www.edefilm.com