Preloader image
İÇİNDEKİLER

Davut Gaffarzadegan

Türk kenti Erdebil'in her yaşa sözü olan öykücüsü...

Davut Gaffarzadegan

1958-ci ildə Ərdəbildə doğulub və təhsilatın orda bitirərək müəllim olub.

 

1979-cu ildə ilk əsərini mətbuatda çap etdirib. 1988-ci ildə Tehrana köçərək Komək Amuzişi intişaratının ofisində işə başlayıb.

 

Iyirmi ildən çox müxtəlif mövzularda hekayələr yazıb və “Biz üç nəfərik” adlı ərzişli kitabına görə İranın “20 il” adlı hekayə ədəbiyyatının ödülünü qazanıb, uşaq və yeniyetmə ədəbiyyat ərsəsində ən təsirli yazıçılardan sayılır.

 

Uşaq və yeniyetmə festivalında son iki dəhənin ən yaxşı hekayə yazarlarından biri olaraq qızıl nişana layiq görülüb.

 

Kitabları

 

Uşaq və yeniyetmələr üçün: “Gö mağaranın daş atanları”, “Gecə yarısının oxumağı”, “Durnaların uçması”, “Səkkiz qoca atlet, yeddi gənc oğlan” vəs …

 

Böyüklər üçün: “Fale xun”, “Əyyubun gecəsi”, “Kölgələr və uzun gecə”, “Biz üç nəfərik”, “Ağa Mirin öldürmək sirri”, “Adsız etiraflar kitabı”, “Hezarpa”, “Delriz qızlar” vəs …

 

 

Dipçe:

İran’da yaşayan yazıcılar hakkındaki bu bilgiler genç kuşak aydınlardan Leila Norouzi tarafından derlenerek yazıldı.

Türk dilinin baylığını bilmenin, ondan en iyi oranda yararlanmanın yolunun Türk topluluklarının birbirinin söyleyiş ve yazış biçimlerini tanımalarından geçtiğini düşünüyoruz.

Türkiye Türkçesiyle benzerliklerin ve ayrılıkların incelenmesine olanak sağlamak üzere Leila Norouzi’nin bu kısa tanıtım yazılarını, olduğu gibi, Azerbaycan Türkçesindeki yazım biçimiyle yayınlıyoruz.

Leila Norouzi

leila.norouzi@edekitap.com

Yazar - Yönetmen

Okur Görüşlerine Açık Sayfa

Yorumlayınız