Preloader image
İÇİNDEKİLER

Babür Han’ın Torunu Ekber Han

Ömer Rıza Doğrul
ömer rıza doğrul

Babür Han’ın Torunu Ekber Han

Ömer Rıza Doğrul, “Bu eserle Türk okurlarına, bir Türk dahîsinin; hükümdarlık eden ve büyük bir imparatorluk kuran, fatihlik bakımından dünyanın karşılaştığı en büyük fatihleri sırasında yer alan, idare kabiliyetile, fethettiği memleketleri benimsemesile, tebaası arasında adalet ve müsavatı sağlamasile, elhasıl yarattığı esri asırlarca yaşatmağa muvaffak olmasiyle temayüz eden bir Türk dahîsinin şahsiyetini ve tarihî değerini tanıtmaya çalışıyorum.

 

Bu Türk dahîsi Ekber’dir. Ve Ekber, Timurun yedinci ve Türk dilile yazarak bırakmış olduğu eşsiz eserlerle adını edebiyat âleminde de yaşatmağa muvaffak olan Babur’ün birinci torunudur.” sözleriyle 142 sayfalık yapıtının içeriğini özetliyor.

 

TDV İslam Ansiklopedisinin anlatımıyla; “Devrinin Türk aydınları arasında taassuba düşmeden İslâm dinini etraflıca inceleyen ve bu incelemelerini çeşitli eserleriyle halka ulaştıran Ömer Rıza, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki müslümanların çeşitli siyasî ve sosyal problemleriyle yakından ilgilenmiş, bunların kurtuluş davasını samimiyetle benimseyerek kalemini sonuna kadar bu çizgide kullanmıştır.

 

Bilhassa Hindistan Millî Mücadelesi içinde Hint müslümanlarının rolünü çok iyi anlamış, takdir etmiş ve bu mücadeleleri çeşitli yazılarıyla Türk halkına da anlatmıştır. Ayrıca Türkiye’nin diğer müslüman ülkelerle olan iktisadî, siyasî ve içtimaî münasebetlerinin gelişmesi için ömrü boyunca büyük gayret göstermiştir.”

 

Yüksel Yayınevince 1944 yılında yayımlanan betik; Emir Timur‘dan beri bölgeye egemen olan Türk Hanlarından Celalettin Ekber‘in, gelgitlerle dolu çalkantılı yaşamını, sıralı olaylar dizininde okuyucuya aktarmış.

EDE YAYIMCILIK

bilgi@edekitap.com

Bizler hikaye anlatıcılarıyız. Bu bizim genlerimizde var. Görkemli öykü anlatımı ilgi çeker, yaşam tarzlarını tanıtır ve ortak ruh yaratır. Binlerce yıldır birike gelen öykülerimizi, yaygın iletişim alanları için yeniden tasarlarız. Özüne uygun geliştirir, etkileyenleri göz önünde bulundurarak güncelleriz. Biz, EDE’yiz. Değer üretiriz.

1 Yorum
  • Arslan Küçükyıldız

    4 Ocak 2023 at 18.15

    Ömer Rıza’nın bu kitabını okumayı çok isterim. Böyle kenarda köşede kalmış kıymetli eserleri tanıttığınız için çok sağ olun. Eliniz kolunuz dert görmesin.

Yorumlayınız